top of page

Zabezpieczenia Medyczne Imprez

Kompleksowa obsługa i opieka na każdym etapie procesu realizacji

MED-ANEST

jest właścicielem marki LAB-MOBILE Ambulans Transport & Medical Support

rgb2.ambulans (1).png

Ambulans 

 Zabezpieczenia medyczne imprez (masowych i niemasowych):

  • Imprezy plenerowe, pikniki, festyny, koncerty

  • Imprezy sportowe

  • Eventy​

- Zespół Podstawowy P (2 Ratowników Medycznych/Pielęgniarzy Systemu)

- Zespół S z lekarzem (2 Ratowników Medycznych/Pielęgniarzy Systemu + lekarz)

- Zespół Ogólny (1 Ratownik Medyczny/Pielęgniarz Systemu + Ratownik KPP)

- Patrole Piesze (2 Ratowników KPP)

- Polowy Punkt Medyczny (1 Ratownik Medyczny/Pielęgniarka) 

Posiadamy odpowiedni sprzęt, leki i kadrę zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Imprezy masowe zabezpieczane zgodnie z "Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 06 lutego 2012r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej"

Kontakt w sprawie zabezpieczeń 

Koordynator:

Przemysław Przybylski
PIELĘGNIARZ SYSTEMU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

Tel. 516 123 999

f2f3dc_2de4151e65b24e14867df48c88ee4fc9~mv2.webp
bottom of page